Glossary zaczynające się od F

Free float

akcjonariat rozproszony przedsiębiorstwa publicznego. To stosunek liczby akcji znajdujących się poza posiadaniem dużych inwestorów do liczby akcji ogółem. Inaczej wszystkie wolnodostępne akcje znajdujące się w obrocie publicznym.