17.1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych brutto 6 416 539 5 866 427
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 3 886 621 3 154 034
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 2 226 278 1 669 781
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 303 640 1 042 612
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i zmianie stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (425 564) (191 284)
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu (40 626) (18 718)
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich (57 564) (67 478)
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (327 374) (105 088)
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych netto 5 990 975 5 675 143
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 3 845 995 3 135 316
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 2 168 714 1 602 303
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (23 734) 937 524