Marketing

W roku 2015 Grupa PZU zrealizowała szeroko zasięgowe kampanie reklamowe m.in. promujące ubezpieczenie komunikacyjne OC z usługą Bezpośredniej Likwidacji Szkód, społeczne — „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” jak również “Loterie OC” oraz „Niestraszki”.

W roku 2015 Grupa PZU zrealizowała szeroko zasięgowe kampanie reklamowe, w tym:

  • Kampania promująca ubezpieczenie komunikacyjne OC z usługą Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS). Celem kampanii było uzmysłowienie korzyści z posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego z usługą BLS w PZU. Kampania z udziałem Marcina Dorocińskiego, objęła spoty telewizyjne oraz działania w internecie na tylkospokoj.pl;
  • Kampania społeczna Fundacji PZU „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.
  • Kampania Loteria OC. Kampania skierowana była do klientów, którzy mają OC w PZU. W ramach loterii ufundowano nagrody w postaci 12 samochodów osobowych i 360 rowerów. Dodatkowo, w ramach oferty specjalnej, posiadacze ubezpieczenia OC w PZU mogli tankować taniej na stacjach LOTOS i LOTOS Optima dzięki kartom rabatowym;
  • Kampania Niestraszki. W grudniu ruszyła pierwsza odsłona nowej kampanii PZU „Niestraszki w pakiecie”. Jej bohaterami była piątka Niestraszków – zabawnych, ale roztropnych postaci, które pełnią misję edukacyjną – uczą dzieci zasad bezpieczeństwa.

W roku 2015 Grupa PZU zrealizowała również kampanie reklamowe o mniejszym zasięgu, m.in.:

  • Kampania Pomoc od serca – celem kampanii było pokazanie, że posiadanie ubezpieczenia „PZU pomoc od serca” zabezpiecza na wypadek diagnozy nowotworu, chorób serca lub innych poważnych zachorowań. Kampania była prowadzona w telewizji i internecie;
  • Kampania EMPLOYER BRANDING – celem kampanii było promowanie marki pracodawcy. W 2015 roku miała dwie odsłony: edycję wiosenną skierowaną do studentów i absolwentów w największych ośrodkach akademickich w Polsce oraz edycję jesienną skierowaną do profesjonalistów.

W 2015 roku PZU kontynuował wprowadzanie jednolitych standardów wizualnych dla biur agentów wyłącznych, zarówno w oznakowaniu jak i w aranżacji wnętrz lokali. Rozpoczęto proces oznakowania zewnętrznego multiagentów. Łącznie w 2015 roku oznakowanych zostało blisko 250 placówek multiagencyjnych.

Prowadzono stałe i długofalowe działania wspierające sprzedaż produktów majątkowych i życiowych, dedykowane agentom PZU i PZU Życie. Aktywności dotyczyły wsparcia BTL kierowanego do oddziałów i biur agentów. Zorganizowano mobilne stoisko i zagwarantowano obecność PZU na 12 imprezach plenerowych w całej Polsce. PZU wyposażył również agentów w materiały brandingowe, zapewniając obecność spółki podczas lokalnych wydarzeń realizowanych przez agentów w terenie.

Grupa PZU wspierała także kampanie ATL, przeprowadzając 4 akcje wyklejenia witryn w oddziałach i biurach agentów. Łącznie wyklejając blisko 190 witryn w całej Polsce.

Kampanie marketingowe PZU w 2015 roku otrzymały wiele nagród, m.in. Platinium Magellan Award za kampanię społeczną „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” oraz Innovation Award 2015 za projekt „Ulubiona zabawka”.

W 2015 roku kampanie marketingowe PZU otrzymały wiele nagród, m.in.:

  • KTR (Klub Twórców Reklamy), Platinium Magellan Award – kampania społeczna „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” Fundacji PZU;
  • Nagroda KTR, Srebro – kampania mieszkaniowa PZU z 2014 roku „Telewizor”;
  • Nagroda KTR, 2 x Brąz – projekt „Ulubiona zabawka” – (kategorie: Loyalty Program&Direct);
  • Innovation Award 2015 – wyróżnienie za projekt „Ulubiona zabawka” (kategoria: Insight).
PZU