Skonsolidowane wyniki finansowe

Przy składkach przypisanych brutto na poziomie 18,4 mld zł jesteśmy liderem
w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Zysk netto na poziomie 2,3 mld zł oraz zwrot z kapitału wynoszący 18,0% stawiają nas w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju i w Europie.

Sekcja zawiera:

Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe
Dochody
Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Koszty akwizycji i administracyjne
Struktura aktywów i pasywów
Udział segmentów branżowych w tworzeniu wyniku