Sektor ubezpieczeń w Polsce na tle Europy

Analizując poziom składki na ubezpieczenia w porównaniu do PKB, Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej.
 Z perspektywy rozwoju rynku otwiera to ogromne możliwości wzrostu sprzedaży w krajach sąsiednich, gdzie nakłady na ubezpieczenia są dużo wyższe.


Statystyczny mieszkaniec Europy wydał
 w 2013 roku na ubezpieczenia 1 882,71 euro, podczas gdy przeciętny Polak poświęcił na ten cel 5 razy mniej. W przypadku statystycznego mieszkańca Europy blisko 60% z tej kwoty przypada na ubezpieczenia na życie, w Polsce stanowią one 54%.

Statystyczny mieszkaniec Europy wydał
 w 2013 roku na ubezpieczenia 1 882,71 euro, podczas gdy przeciętny Polak poświęcił na ten cel 5 razy mniej. W przypadku statystycznego mieszkańca Europy blisko 60% z tej kwoty przypada na ubezpieczenia na życie, w Polsce stanowią one 54%.

Analizując poziom składki w porównaniu do PKB (wskaźnik penetracji) Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej. Dla Polski wskaźnik ten jest nieco ponad 2 razy niższy niż dla Europy. Kraje Europy Środkowo - Wschodniej takie jak Estonia, Łotwa, w których PZU prowadzi swoją działalność, mają wskaźnik odpowiednio na poziomie 1,7% i 1,3%, co z perspektywy rozwoju rynku otwiera ogromne możliwości wzrostu sprzedaży.

Wartość ubezpieczeń w stosunku do PKB (w %)

1 Zgodnie z ostatnio dostępnymi danymi Insurance Europe