39. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego