17.2 Ubezpieczenia na życie

Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Wynikające z wymagalności 638 118 497 470
Wynikające ze świadczeń wypłacanych w przypadku śmierci 2 912 217 2 708 948
Wynikające z zachorowalności 636 277 609 461
Wynikające z rezygnacji z umowy ubezpieczenia 370 913 265 425
Wynikające z inwalidztwa i odejść na renty 5 097 4 889
Wynikające ze świadczeń rentowych 40 046 41 657
Wynikające z urodzenia dziecka 330 666 322 564
Wynikające z leczenia szpitalnego 316 627 300 846
Wynikające ze zwrotu zgromadzonych środków i wypłat transferowych 100 259 281 834
Pozostałe 197 372 121 195
Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie, razem 5 547 592 5 154 289