Strategia rozwoju

Grupa PZU rozwija się i ewoluuje razem z otaczającym ją światem, niezmiennie stawiając w centrum oczekiwania i potrzeby klientów.

Działania strategiczne odpowiadają na istniejące i przewidywane wyzwania rynkowe, odzwierciedlając dążenie do umocnienia silnej pozycji konkurencyjnej opierającej się na 3 Obszarach Działalności (Ubezpieczenia, Inwestycje, Zdrowie), osiągania ponadprzeciętnych wyników finansowych i realizacji oczekiwań interesariuszy Grupy.

Sekcja zawiera:

Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2015 roku

Kluczowe kierunki rozwoju Grupy PZU w latach 2016-2020