Rating

PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową Standard & Poor’s Ratings Services (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju.

Rating emitenta

Rating zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności


Agencja ratingowa S&P potwierdziła w 2015 roku rating siły finansowej PZU i PZU Życie na poziomie „A” oraz utrzymała dla obu spółek perspektywę ratingową na poziomie stabilnym.

Dnia 27 kwietnia 2015 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services potwierdziła rating siły finansowej PZU i PZU Życie na poziomie „A” oraz utrzymała perspektywę ratingową na poziomie stabilnym dla obu spółek.

Dnia 18 grudnia 2015 roku Standard & Poor’s Ratings Services umieściła rating PZU na liście pod obserwacją (CreditWatch Negative), w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu, niepewnością co do kształtu przyszłej strategii oraz zdolności do przejścia testu stresu hipotetycznego bankructwa kraju emitenta w związku z inwestycją PZU w konsolidację aktywów bankowych w Polsce.

Dnia 21 stycznia 2016 roku Standard & Poor’s Ratings obniżyła rating siły finansowej PZU i PZU Życie o jeden stopień do poziomu „A-” z perspektywą ratingową negatywną dla obu spółek. Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU była konsekwencją decyzji S&P o obniżeniu oceny ratingowej Polski. Decyzja nie wynikała ze zmiany kondycji finansowej PZU.

Rating kraju

Dnia 15 stycznia 2016 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ocenę ratingową Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A-1 do A-/A-2 dla odpowiednio długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej. Jednocześnie zmieniona została perspektywa ratingu z pozytywnej na negatywną. W uzasadnieniu swojej decyzji agencja podała, że zdaniem jej analityków inicjatywy legislacyjne podjęte w Polsce przez nowy rząd osłabią niezależność i skuteczność kluczowych instytucji w Polsce. Zmiana perspektywy ratingu na negatywną odzwierciedla pogląd S&P, że istnieje prawdopodobieństwo dalszego obniżenia ratingu Polski w ciągu najbliższych 24 miesięcy, jeśli wiarygodność polityki pieniężnej będzie zagrożona lub jeśli deficyt finansów publicznych spadnie poniżej oczekiwań analityków agencji.

Rating euroobligacji

20 czerwca 2014 roku agencja Standard & Poors’s przyznała rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A- dla euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB. W październiku 2015 roku nastąpiła emisja obligacji PZU o wartości 350 mln EUR. Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”. 12 października 2015 roku analitycy S&P określili rating nowej emisji również na poziomie A-. 20 stycznia 2016 roku, w związku z obniżeniem ratingu PZU, został również obniżony rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ) do poziomu BBB+. Jest to nadal tzw. „rating inwestycyjny”.

Rating PZU

Rating PZUObecniePoprzednio
Nazwa zakładuRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
PZU        
Rating siły finansowej A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A /stabilna/ 27 kwietnia 2015
Rating wiarygodności kredytowej A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A /stabilna/ 27 kwietnia 2015
PZU Życie        
Rating siły finansowej A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A /stabilna/ 27 kwietnia 2015
Rating wiarygodności kredytowej A- /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A /stabilna/ 27 kwietnia 2015
                             

Rating Rzeczpospolitej Polskiej

     Obecnie  Poprzednio
KrajRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
Rzeczpospolita Polska        
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej)  A-   /negatywna/ 15 stycznia 2016  A   /pozytywna/ 7 sierpnia 2015
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej)  BBB+ /negatywna/ 15 stycznia 2016  A - /pozytywna/ 7 sierpnia 2015
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A–2 /negatywna/ 15 stycznia 2016 A–1 /pozytywna/ 7 sierpnia 2015
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej)  A-2 /negatywna/ 15 stycznia 2016  A-2 /pozytywna/ 7 sierpnia 2015

Rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ)

 ObecniePoprzednio
 Rating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
         
EUR 350 mln do 07/03/2019 BBB+ /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A- /stabilna/  12 października 2015
EUR 500 mln do 07/03/2019 BBB+ /Watch Neg/ 21 stycznia 2016 A- /stabilna/ 20 czerwca 2014