56.3 Pożyczki dla jednostek zależnych od PZU

25 lutego 2015 roku pomiędzy PZU a CM Medica zawarto umowę pożyczki na kwotę 6 500 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki określono na warunkach rynkowych (WIBOR 6M powiększony o 150 p.p.). Pożyczka została uruchomiona 22 kwietnia 2015 roku, a termin spłaty przypada 22 kwietnia 2017 roku.

23 marca 2015 roku pomiędzy PZU a PZU Zdrowie SA zawarto umowę nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 200 000 tys. zł, a maksymalny termin spłaty to 31 grudnia 2030 roku. 24 marca 2015 roku uruchomiono pierwszą transzę w wysokości 90 000 tys. zł, a 25 września 2015 roku drugą w wysokości

40 000 tys. zł. Z uwagi na uczestnictwo obydwu spółek w Podatkowej Grupie Kapitałowej („PGK”) jest ona neutralna podatkowo.

21 maja 2015 roku pomiędzy PZU a AAS Balta zawarto umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 4 100 tys. euro. Oprocentowanie pożyczki określono na warunkach rynkowych (EURIBOR 3M powiększony o 330 p.b.). Pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony.

29 maja 2015 roku pomiędzy PZU a Lietuvos Draudimas AB zawarto umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 10 000 tys. euro. Oprocentowanie pożyczki określono na warunkach rynkowych (EURIBOR 3M powiększony o 330 p.b.). Pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony.

Pożyczki, jako transakcje pomiędzy spółkami w Grupie PZU, podlegają eliminacji w procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie wpływają na jego strukturę, ani na wynik finansowy Grupy PZU.