PZU Zdrowie – rynek usług medycznych

W 2014 roku Grupa PZU podjęła decyzję o rozwoju usług medycznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu w 2015 roku powołana została spółka PZU Zdrowie, która ma stanowić platformę integrującą nabyte spółki z obszaru usług medycznych oraz zarządzanie abonentami zdrowotnymi.

Obszar Zdrowie w PZU

W 2014 roku Grupa PZU podjęła decyzję o rozwoju usług medycznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu w 2015 roku powołana została spółka PZU Zdrowie, która ma stanowić platformę integrującą nabyte spółki z obszaru usług medycznych oraz zarządzanie abonentami zdrowotnymi.

Sieć placówek medycznych Grupy PZU w ramach kontraktów z NFZ, oferuje usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla lokalnych społeczności Płocka, Włocławka, miast Górnego Śląska, Opola i Warszawy, a od lutego 2016 roku także Poznania. Spółka PZU Zdrowie powstała z przekształcenia Ipsilon Bis SA, która do tej pory nie prowadziła działalności.

Sieć placówek medycznych Grupy PZU oferuje:

 • usługi medyczne dla lokalnej ludności Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska oraz Opola i Warszawy, a od lutego 2016 roku także Poznania, w ramach kontraktów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • usługi w ramach dodatkowych pakietów medycznych dla klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska, Opola, Warszawy oraz od lutego 2016 roku Poznania;
 • usługi medyczne dla osób posiadających ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie oraz dla pacjentów komercyjnych.
rynek_uslug_medycznych.png

Połączenia spółek Grupy PZU w obszarze usług medycznych

W związku z budowaniem sieci placówek medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w roku 2015 oraz do dnia wydania niniejszego sprawozdania Grupa PZU powiększyła się o poniższe spółki:

 • REZO-MEDICA (100% udziałów, od 23 kwietnia 2015 roku) – oferuje usługi rezonansu magnetycznego w Płocku;
 • CM Gamma („Centrum Medycznego Gamma sp. z o.o.” – 60,46% udziałów), jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali specjalizujących się w ortopedii w Polsce.
  • Dnia 29 lipca 2015 roku PZU FIZ AN BIS 2, fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI PZU, objął 29 278 udziałów Gamma stanowiących 54,95% kapitału zakładowego.
  • Dnia 25 listopada 2015 roku uchwalono podniesienie kapitału zakładowego Gamma poprzez emisję 7 423 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez PZU FIZ AN BIS 2, a podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane 2 grudnia 2015 roku. W wyniku emisji udział Grupy PZU w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników CM Gamma wzrósł do 60,46%.
  • Dnia 29 grudnia 2015 spółka PZU Zdrowie nabyła CM Gamma.
 • Nasze Zdrowie (100% udziałów, od 26 sierpnia 2015 roku) – działa na warszawskim rynku usług medycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (zarówno podstawowej, jak również specjalistycznej);
 • Medicus w Opolu (100% udziałów, od 22 września 2015 roku) – świadczy usługi ambulatoryjne z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • CM Cordis (100% udziałów, od 1 lutego 2016 roku) – realizuje usługi specjalistyczne dla pacjentów w Poznaniu.

Łączny koszt nabycia powyższych spółek wyniósł w 2015 roku 27,6 mln zł i w skonsolidowanym sprawozdaniu ujęto Wartość firmy na kwotę 20,1 mln zł.