Działalność międzynarodowa

Składka przypisana brutto

Polska 92,6%
Kraje bałtyckie 6,5%
Ukraina 0,9%

Estonia #5

14,5% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

Grupa PZU jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych w Polsce 
i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.