4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy, którzy wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Od 1 stycznia 2015 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Tobiasz Bury;
  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W związku z powołaniem Rafała Grodzickiego w skład Zarządu PZU, uchwałą Zarządu PZU z 21 lipca 2015 roku Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Z dniem 29 stycznia 2016 roku ze stanowiska Dyrektora Grupy odwołano Tobiasza Burego oraz Przemysława Henschke a powołano Tomasza Karusewicza. Z dniem 15 lutego 2016 roku na stanowisko Dyrektora Grupy powołano także Romana Pałaca.

Od 15 lutego 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Tomasz Karusewicz;
  • Roman Pałac;
  • Sławomir Niemierka.