51.2 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie pożyczek udzielonych