Społeczna odpowiedzialność

Rozumiemy, że jesteśmy częścią otaczającego nas świata. Uważamy, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialne społecznie podejście do prowadzenia biznesu są jednocześnie drogą do wypracowania najlepszej możliwej wartości nowoczesnej firmy. Dlatego Grupa PZU dąży do zrozumienia oczekiwań naszych klientów oraz interesariuszy, dba o rozwój pracowników, a także aktywnie angażuje się w działalność społeczną i ochronę środowiska.