Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

W 2015 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz zmiany stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 857,1 mln zł.

W stosunku do 2014 roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była wyższa o 2,7%. Do wzrostu wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się następujące czynniki:

  • wzrost portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości - wzrost częstości zgonów potwierdzony danymi GUS o całej populacji;
  • wyższa szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt zwiększenia liczby szkód zgłoszonych.

Z kolei, na spadek r/r wartości odszkodowań i świadczeń netto miały wpływ:

  • obniżenie poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w związku z decyzją podjętą w PZU Życie w ramach corocznego ustalania zasad możliwych indeksacji sum ubezpieczenia klientów w ubezpieczeniach kontynuowanych o modyfikacji tych zasad od początku 2016 roku;
  • niższy wzrost rezerw w indywidualnych produktach unit-linked w kanale bankowym w efekcie niższej sprzedaży oraz ujemnego wyniku z działalności inwestycyjnej;
  • spadek rezerw na odszkodowania z tytułu szkód z lat ubiegłych w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz szkód powodowanych żywiołami w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.