50. Informacja dodatkowa do pozostałych wpływów i wydatków operacyjnych

Pozostałe wpływy operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Rachunki przejściowe obejmujące nierozliczone wpłaty uczestników funduszy w ramach programów PPE, IKE oraz IP 712 -
Wpływy z podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 672 954 524 014
Zwroty podatków (m. in. CIT, VAT) 192 218 106 621
Wpływy z tytułu likwidacji części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego OFE PZU - 132 267
Pozostałe 515 650 1) 261 169
Razem 1 381 534 1 024 071

1) W tym 109 478 tys. zł zwrotu należności od Metro Projekt sp. z o.o. Dodatkowe informacje o tej sprawie przedstawiono w punkcie 53.6.

Pozostałe wydatki operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Rachunki przejściowe obejmujące nierozliczone wpłaty uczestników funduszy w ramach programów PPE, IKE oraz IP - 2 522
Zwroty składek brutto 485 351 438 798
Wydatki z podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 681 197 607 718
Przekazane darowizny 118 31 446
Podatki 224 222 283 339
Pozostałe 613 594 521 938
Razem 2 004 482 1 885 761