Organizacja, infrastruktura oraz zasoby ludzkie

Wdrażając nowe technologie pragniemy ułatwić naszym klientom dobór właściwej oferty produktowej oraz sprawić, by proces likwidacji szkód był sprawny i satysfakcjonujący, potwierdzając trafność wyboru marki PZU.

Sekcja zaweria:

Kanały sprzedaży i obsługi
Zarządzanie kadrami
Marketing