56.8 Przychody pochodzące z wymiany towarów i usług