Raporty CSR

Grupa PZU jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) uwzględnia w swojej działalności i strategii rozwoju kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe.


PZU, jako jedyna firma z branży ubezpieczeniowej, raportuje odpowiedzialność społeczną już od kilku lat.

Raportowanie działalności z obszaru odpowiedzialnego biznesu staje się obecnie standardem wśród polskich i zagranicznych firm, a niebawem będzie obligatoryjne. PZU, jako jedyna firma z branży ubezpieczeniowej, raportuje odpowiedzialność społeczną już od kilku lat.

Raportujemy w okresach dwuletnich, w oparciu o wytyczne GRI.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami społecznej odpowiedzialności biznesu PZU:

Nasze długoterminowe oraz zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu jest dostrzegane zarówno w Polsce jak i zza granicą. Grupa PZU jest o obecna w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index (indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz znajduje się w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe - Indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu skupiający spółki odpowiedzialne społecznie z regionu Europy Środkowo- Wschodniej).