Wyniki Finansowe

Wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz spadek wyniku z inwestycji to główne czynniki, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2015 roku. Równocześnie fundamenty, na których budowana jest pozycja PZU jako lidera na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej pozostają silne i stabilne.