Dbamy o środowisko naturalne

Zarządzanie wpływem na środowisko to jeden z kluczowych obszarów działań z zakresu odpowiedzialności społecznej podejmowanych przez Grupę. Inicjatywy te mają dwojaki charakter: odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi wewnątrz organizacji oraz budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej wśród interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców i przedstawicieli lokalnych społeczności.

PZU dba o środowisko naturalne:


W przypadku kolizji, w wyniku której pojazd musi zostać poddany naprawie, PZU oferuje swoim klientom wybór między samochodem zastępczym a rowerem, który otrzymują oni na własność.

  • „rower zastępczy” – w przypadku kolizji, w wyniku której pojazd musi zostać poddany naprawie, PZU oferuje swoim klientom wybór między samochodem zastępczym a rowerem, który otrzymują oni na własność. Celem tej nowatorskiej oferty jest propagowanie zdrowego trybu życia, ale także dbałość firmy o środowisko;
  • wprowadzenie do floty samochodowej pojazdów o napędzie hybrydowym. Napęd spełnia najwyższe obowiązujące w Unii Europejskiej normy spalania EURO 5, a samochody przy właściwej technice jazdy spalają w mieście jedynie około 4 l/100km;
  • ekonomiczne gospodarowanie zasobami i surowcami. Ważną częścią tych działań jest jak najszersze wykorzystywanie elektronicznych nośników informacji i dążenie do ograniczenia zużycia papieru w działalności biznesowej. W ostatnich latach m.in. dzięki zastosowaniu nowych drukarek, które automatycznie drukują dwustronnie oraz wykorzystaniu nieaktualnych podkładów biurowych do wydruku biurowego udało nam się zmniejszyć zużycie papieru o ok. 3% w skali roku, co przekłada się na blisko 3,3 mln kartek. Z myślą o zmniejszeniu zużycia energii instalowane są energooszczędne źródła światła oraz energooszczędne piece grzewcze. Nacisk kładziony jest także na odpowiedzialne zarządzani odpadami i dążenie do ich pełnego ich recyklingu;
  • wybór nowej siedziby back office z dbałością o aspekty ekologiczne. Budynek Konstruktorska Business Center, w którym mieści się nowa siedziba back office PZU, jest zasilany w całości energią z odnawialnych źródeł oraz oferuje ponad 30 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek zaprojektowano ze szczególnym naciskiem na dbałość o środowisko naturalne – posiada certyfikat BREEAM. Kategorie oceniane w ramach certyfikatu to m.in.: jakość powietrza, zużycie energii i wody, niski poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów czy zapewnienie dobrych warunków pracy;
  • działania edukacyjne prowadzone wśród pracowników. Główne inicjatywy w tym zakresie to: akcje edukujące pracowników na temat ograniczania zużycia surowców, recyclingu, np. angażowanie pracowników do zbiórki telefonów komórkowych oraz kampanie na rzecz ochrony środowiska.

dbamy_o_nasze_srodowisko.png