Otoczenie zewnętrzne

Solidne realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto, niższe bezrobocie, wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych oraz korzystna kondycja finansowa przedsiębiorstw tworzyły pozytywne otoczenie makroekonomiczne dla PZU. Jednak wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych oraz spadki indeksów na polskim rynku akcji odbiły się negatywnie na wynikach inwestycyjnych Grupy PZU.

Sekcja zawiera:

Podstawowe trendy w polskiej gospodarce
Sytuacja na rynkach finansowych
Sektor ubezpieczeń w Polsce na tle Europy
Regulacje dotyczące rynku ubezpieczeń i rynków finansowych w Polsce
Otoczenie zewnętrzne w krajach bałtyckich i na Ukrainie
Czynniki makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na działalność polskiego sektora ubezpieczeń oraz działalność Grupy PZU