31. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Rezerwa składek 339 255 302 173
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym: 579 173 296 900
- na szkody zgłoszone 527 773 228 795
- na szkody niezgłoszone (IBNR) 28 973 46 259
- na koszty likwidacji szkód 22 427 21 846
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 178 424 154 042
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem 1 096 852 753 115

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
PLN 733 580 690 347
USD 301 332 1) 20
EUR 39 030 35 319
UAH 18 872 27 205
Pozostałe 4 038 244
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut, razem 1 096 852 753 115

1) Wzrost udziału reasekuratora w dotyczy przede wszystkim ujęcia udziału reasekuratorów (w kwocie 299 626 tys. zł) w rezerwie na szkodę powstałą w wyniku pożaru w czeskiej spółce Unipetrol, który miał miejsce w sierpniu 2015 roku.

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 307 016 199 156
Długoterminowe 789 836 553 959
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem 1 096 852 753 115