Kalendarium

Kalendarium głównych wydarzeń korporacyjnych w 2016 roku

7 stycznia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

15 marca

Raport roczny 2015

12 maja

Raport za I kwartał 2016

3-5 czerwca

20 Konferencja WallStreet dla inwestorów indywidualnych

24 sierpnia

Raport za I półrocze 2016

10 listopada

Raport za III kwartały 2016

Zobacz więcej