Pozostałe obszary działalności i otoczenie konkurencyjne

Grupa PZU wykorzystuje swój potencjał świadcząc usługi również w obszarach typu assistance, pomocy związanej z funduszami emerytalno – rentowymi oraz zarządzaniem programami lojalnościowymi.

PZU Pomoc

PZU Pomoc SA (PZU Pomoc) jest spółką pomocniczą dla spółek zależnych z Grupy PZU, powołaną w celu prowadzenia usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy klientowi w ramach likwidacji szkód.


Na koniec 2015 roku PZU Pomoc S.A. posiadała wiodącą pozycję w rynku pośrednictwa sprzedaży pojazdów uszkodzonych z zastosowaniem platformy aukcyjnej online.

Na koniec 2015 roku spółka posiadała wiodącą pozycję w rynku pośrednictwa sprzedaży pojazdów uszkodzonych z zastosowaniem platformy aukcyjnej online. 

Z początkiem maja 2015 roku działalność spółki została podzielona i zorganizowana w ramach dwóch obszarów Assistance i Zdrowie. Obszar Zdrowie, w wyniku podziału poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa został przeniesiony do spółki PZU Zdrowie w dniu 2 listopada 2015 roku.

PZU Pomoc posiada 30% udziałów w GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych. W ramach tego podmiotu rozwijane są na programy rabatowe, motywacyjne i lojalnościowe kierowane do branży górniczej.

PZU CO

PZU CO jest spółką pomocniczą dla spółek zależnych z Grupy PZU, powołaną w celu prowadzenia usług: poligraficznych, informatycznych, Data Center, Contact Center, pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi, stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, umów finansowych i inwestycyjnych oraz umów assistance.

PZU Finance AB

Działalność na rynku dłużnym Grupy PZU realizowana jest poprzez PZU Finance AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja). Spółka została utworzona w 2014 roku i jest w 100% zależna od PZU. Podstawowym zakresem działalności spółki jest gromadzenie funduszy pożyczkowych poprzez emisję obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz udzielanie finansowania dla spółek z Grupy PZU.

W dniu 16 października 2015 roku PZU Finance AB wyemitował pięcioletnie euroobligacje na kwotę 350 mln euro.

Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”.

PZU Finanse

PZU Finanse Sp. z o.o. jest spółką usługową, powołaną w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółek zależnych z Grupy PZU (z wyłączeniem PZU i PZU Życie).

Ogrodowa-Inwestycje

Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. (Ogrodowa-Inwestycje) jest właścicielem biurowca City-Gate (Ogrodowa 58, Warszawa) i wynajmuje powierzchnie biurowe klientom zewnętrznym oraz spółkom z Grupy PZU.

Grupa Armatura

Grupa PZU jest zaangażowana kapitałowo w spółkę Armatura Kraków S.A. (Armatura Kraków) od października 1999 roku. Obecnie właścicielem 100% akcji Armatury Kraków jest fundusz inwestycyjny PZU FIZ AN BIS 2.

Armatura Kraków jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Armatura. W skład Grupy Armatura wchodzą: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Aquaform SA, Aquaform Bauprodukte, Aquaform Ukraine, Aquaform Romania, Morehome.pl, jednostka współzależna Armatura Tower Sp. z o.o. Grupa Armatura prowadzi swoją działalność poza obszarem usług finansowych i ubezpieczeniowych. Jest wiodącym producentem w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce. Spółki tworzące Grupę Armatura specjalizują się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, szerokiej gamy zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

Dnia 15 stycznia 2015 roku Armatura Kraków przejęła kontrolę nad Grupą Aquaform SA (pośrednio nabywając również spółki Aquaform Bauprodukte, Aquaform Ukraine, Aquaform Romania, Morehome.pl), która jest producentem kabin prysznicowych, wanien i mebli łazienkowych za kwotę 25,9 mln zł (rozliczenie prowizoryczne, ponieważ cena zależy od wartości sprzedaży uzyskanej przez Aquaform SA na wybranych rynkach zagranicznych w latach 2015 – 2017).

Dnia 29 czerwca 2015 roku Armatura Kraków zbyła na rzecz PZU FIZAN BIS 2 spółkę Arm Property sp. z o.o., kończąc tym samym proces restrukturyzacji majątku nieprodukcyjnego Grupy Armatura Kraków.

Otoczenie konkurencyjne i rynek (raporty)

Raport KNF (PDF)

Raport PIU (PDF)

Raport Inteliance (PDF)