38.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą w głównej mierze umów najmu nieruchomości inwestycyjnych.

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 188 741 155 027
Powyżej 1 roku do 5 lat 430 770 389 566
Powyżej 5 lat 137 410 184 977
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 756 921 729 570