Rekomendacje analityków

W 2015 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało 18 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Łącznie analitycy sell-side wydali 28 rekomendacji. Najwięcej zostało wystawionych rekomendacji pozytywnych i neutralnych — 92,9% z wszystkich wydanych rekomendacji.

Mediana cen docelowych („Target Price”, TP – cena docelowa) z rekomendacji aktualnych na koniec 2015 roku wyniosła 43,00 zł i była niższa o 13,5% w stosunku do mediany cen z początku roku. Analogicznie maksymalna cena docelowa (TP) wyniosła 49,80 zł i była niższa o 5,5% od maksymalnej ceny docelowej ze stycznia 2015 roku.


Największy wpływ na wycenę akcji PZU przez analityków miały założenia dotyczące wzrostu i rentowności prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, osiąganych wyników z działalności inwestycyjnej oraz oczekiwania co do wysokości dywidendy.

Największy wpływ na wycenę akcji PZU przez analityków miały założenia dotyczące wzrostu i rentowności prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, osiąganych wyników z działalności inwestycyjnej oraz oczekiwania co do wysokości dywidendy.

Wysoka rozbieżność - z jaką mieliśmy do czynienia na koniec 2015 roku - pomiędzy wycenami analityków, a wyceną rynkową PZU świadczy o oderwaniu się wycen rynkowych od wartości fundamentalnej. Było to m.in. związane ze słabnącym sentymentem inwestorów do akcji na rynkach globalnych (obawy o rozwój sytuacji w Chinach, niskie ceny ropy naftowej, kryzys imigracyjny), a także takimi czynnikami lokalnymi w Polsce jak np. zapowiedzi dotyczące wprowadzenia podatku od instytucji finansowych. Akcjom PZU ciążyła również rosnąca niepewność co do dalszych inwestycji w konsolidację sektora bankowego w Polsce oraz oczekiwane zmiany personalne w Zarządzie PZU.

Rozkład rekomendacji i cen docelowych wydanych w 2015 roku

rozklad_rekomendacji_i_cen_docelowych_wy

*ceny przeliczone po splicie akcji 1:10   

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU 2015 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2015 roku

oczekiwania_analitykow_wzgledem_kursu_ak

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU w 2015 roku

POLSKA

Instytucja Analityk Telefon Email
Deutsche Bank Marcin Jabłczyński +48 22 579 87 33 marcin.jablczynski@db.com
DM mBank Michał Konarski +48 22 697 47 37 michal.konarski@mdm.pl
DM BH (Citi) Andrzej Powierża +48 22 690 35 66 andrzej.powierza@citi.com
Haitong Bank Kamil Stolarski +48 22 236 92 31 rokicka@ipopema.pl
Ipopema Securities Iza Rokicka +48 22 236 92 31 rokicka@ipopema.pl
DM ING Piotr Palenik +48 22 820 50 20  
DM PKO Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl
DM Trigon Hanna Kędziora   hanna.kedziora@trigon.pl
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48 marta.jezewska-wasilewska@wood.com
     

ZAGRANICA

Instytucja Analityk Telefon Email
Barclays Capital Ivan Bokhmat +44 20 7773 0417 ivan.bokhmat@barclays.com
Credit Suisse Richard Burden +44 20 7888 0499 richard.burden@credit-suisse.com
ERSTE  Thomas Unger +43 50 1001 7344 thomas.unger@erstegroup.com
Exane BNP Paribas Thomas Jacquet +33 142 99 51 96 thomas.jacquet@exanebnpparibas.com
HSBC  Dhruv Gahlaut +44 20 7991 6728 Dhruv.gahlaut@hsbcib.com
JP Morgan  Michael Huttner +44 20 7325 9175 michael.huttner@jpmorgan.com
Raiffeisen Centrobank  Bernd Maurer +43 1 51520 706 maurer@rcb.at
UBS  Michael Christelis +27 11 322 7320 michael.christelis@ubs.com
Societe Generale  Jason Kalamboussis +44 207 762 4076 jason.kalamboussis@sgcib.com