Wspieramy społeczeństwo

PZU, ze wsparciem Fundacji PZU oraz korzystając z funduszu prewencyjnego, promuje zdrowy tryb życia, edukuje w zakresie bezpieczeństwa, wspiera rozwój medycyny oraz realizuje działania filantropijne. PZU zapewnia organizacjom i społecznościom lokalnym wsparcie zarówno finansowe jak i pomoc poprzez udostępnienie im wiedzy i doświadczenia swoich pracowników.

Nieodłączną długoterminową wartością społecznej odpowiedzialności biznesu jest silne angażowanie się w życie społeczne. Grupa nawiązuje ze swoimi partnerami długofalowe relacje aby upewnić się, że wspierane przez nią inicjatywy są
stale udoskonalane.

Działalność prewencyjna

W ramach działalności prewencyjnej PZU podejmuje szereg inicjatyw mających na celu minimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia, a jeśli już zaistnieją – skutków zdarzeń, których następstwem jest konieczność likwidacji różnego rodzaju szkód. Grupa PZU od lat wspiera Ochotniczą i Zawodową Straż Pożarną, a także Policję, dofinansowując zarówno sprzęt potrzebny do ochrony pożarowej i przeciwpowodziowej, jak i specjalistyczne szkolenia zawodowe.

Za pomocą funduszu prewencyjnego Grupa wspiera także działalność organizacji ratowniczych – GOPW i WOPR – pomagając między innymi w zakupie sprzętu i doskonaleniu kwalifikacji ratowniczych. Grupa wspiera także akcje edukacyjne pod hasłami „Bezpieczeństwo stawiamy najwyżej” i „Wpływamy na bezpieczeństwo”.

Działalność prozdrowotna

Prewencyjna działalność prozdrowotna ma za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń poprzez szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i promocji zdrowia, m.in. podczas wspieranych przez PZU biegów masowych.

W 2015 roku zarówno PZU, jak i PZU Życie współpracowały ze szpitalami, organizacjami pozarządowymi i mediami. Poprzez dofinansowanie sprzętu medycznego, wsparliśmy wspomniane podmioty w realizacji projektów prewencyjnych, służących poprawie stanu zdrowia oraz profilaktyce zdrowotnej:

 • Program PZU Trasy Zdrowia
  Program skierowany jest do samorządów lokalnych w gminach do 50 tys. mieszkańców. Jego celem jest tworzenie na terenie Polski Tras Zdrowia. Staną się one przestrzenią do spotkań, rekreacji, uprawiania sportu oraz edukacji prozdrowotnej, a w związku z tym także integracji środowiska lokalnego. Fundacja PZU ufundowała łącznie 61 Tras Zdrowia PZU (w tym 31 zostało wybudowanych w 2015 roku). Każda z nich wyposażona jest w instalacje do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi, na których znalazły się plany treningowe dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych i zaawansowania użytkowników.
 • Wspieranie biegów masowych
  W 2015 roku Grupa PZU wspierała też wiele biegów masowych. Do najważniejszych projektów należały m.in. ultramaratony (Karkonoski, Bieg 7 Dolin), maratony (Warszawski, Gdański, Szczeciński, Lubelski), półmaratony (Warszawski, Królewski) oraz biegi na 15, 10 i 5km (Bieg po Zdrowie, Bieg Nowych Idei, Kamienna Piątka). Pośród wspieranych inicjatyw znalazły się także biegi specjalne, m.in. promujące transplantologię (Bieg po Nowe Życie), tolerancję (Tolerancja na sportowo, Bieg Na Tak – Run of Spirit), patriotyzm (Bieg Żołnierzy Wyklętych) lub zabawę (The Color Run). W biegach, w które zaangażował się w ostatnim roku PZU, wzięło udział 138 tys. osób. W sumie przebiegli oni 1 780 775 kilometrów – dwukrotnie więcej niż w 2014 roku.
 • Kampania Stop wariatom drogowym
  W 2015 roku Fundacja PZU realizowała drugą część kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw kierowców. Jej symbolem stało się niebieskie serce, które, podarowane przez osobę bliską, umieszczone w widocznym miejscu w samochodzie, miało przypominać kierowcom, aby jechali bezpiecznie. Serca, które są symbolem kampanii, rozdawane były we wszystkich placówkach i oddziałach PZU oraz podczas akcji specjalnych.
  W ramach akcji w 2015 roku zostało zrealizowanych szereg działań:
  • Inicjatywa aktywnych przejść dla pieszych w 20 miejscowościach w Polsce. Każde z przejść zostało wyposażone w specjalne oświetlenie, które zapala się, gdy pieszy zbliża się do pasów.
  • Na drogach zainstalowaliśmy maty antypoślizgowe skracające drogę hamowania oraz system stale święcących „kocich oczek”.
  • W trakcie ostatniej edycji akcji kampanii zwracaliśmy uwagę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi zarówno kierowca, jaki pieszy. Przekaz ten podkreśla hasło „Kochasz? Uważaj na pieszych. To mogą być Twoi najbliżsi”.
 • Forum Ekonomiczne w Krynicy
  Grupa PZU wpiera Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tzw. Polskie Davos gromadzi co roku premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej. PZU partnerując temu wydarzeniu, aktywnie przyczynia się do wzmocnienie kontaktów polityczno-biznesowych w Europie, służąc regionalnemu i międzynarodowemu rozwojowi relacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

137_752_biegaczy2.png
podziel_sie_kilometrem.png

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, będące jednym z najważniejszych elementów strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji PZU jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów, wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Pomagać” Fundacja PZU dofinansowuje projekty realizowane przez instytucje i organizacje pozarządowe w całej Polsce, których cele i działania mieszczą się w obszarach wpieranych przez Fundację. Działalność Fundacji PZU skupia się na edukacji, opiece i pomocy społecznej, kulturze i sztuce i ochronie zdrowia. W 2015 roku Fundacja PZU przeznaczyła na działalność statutową blisko 40 mln zł.

Edukacja

Fundacja PZU dofinansowuje inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i w małych miastach, prowadzone przez partnerów lokalnych. Wytypowaniu najlepszych inicjatyw służą między innymi organizowane od 10 lat kolejne edycje konkursu „Z PZU po lekcjach”, w ramach którego wybierane są najlepsze projekty. W roku 2015 do konkursu zgłoszono łącznie 368 projektów, a dofinansowanie otrzymały 22 organizacje, których inicjatywy zostały uznane za najciekawsze.

pomoc_to_moc.png

W ramach działalności edukacyjnej, w drugiej połowie 2015 roku wystartowała kampania „Niestraszki w pakiecie”. Jej bohaterami jest piątka Niestraszków – zabawnych, ale roztropnych postaci – które pełnią misję edukacyjną, ucząc dzieci zasad bezpieczeństwa.

Fundacja jest także partnerem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - stowarzyszenia, które wspiera wybitnie zdolne dzieci oferując im pomoc merytoryczną, a także wsparcie stypendialne.

Opieka i pomoc społeczna

Działania podejmowane przez Fundację w zakresie opieki i pomocy społecznej mają na celu przede wszystkim zapobieganie marginalizacji społecznej i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Projekty zrealizowane w tym zakresie w roku 2015 to między innymi:

 • „Świetlica – moje miejsce” – celem programu jest zapewnienie młodym ludziom miejsca, w którym mogliby spędzać czas po zajęciach szkolnych – uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, szczególnie z zakresu nauk ścisłych i rozwijać swoje zainteresowania, a także odrabiać zadania domowe pod okiem opiekuna, który im w tym pomoże.
 • „Młodzi niepełnosprawni - pełnosprawni z PZU” – celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowane form opieki nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Kultura i sztuka

W 2015 roku PZU wystąpił jako sponsor i mecenas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, koncentrując swoją uwagę na inicjatywach związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturowym.

 • Grupa sprawuje między innymi mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie. W 2015 mecenatem Grupy objęta została także Galeria Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. PZU od lat pomaga w zakupie eksponatów muzealnych oraz zapewnia wsparcie promocyjne i koncepcyjne. Jako mecenas Muzeum PZU troszczy się o poprawę bezpieczeństwa – zarówno jego bezcennych zbiorów, jak i odwiedzających gości.
 • Będąc Mecenasem Kultury Polskiej, Grupa wzięła także aktywny udział w organizacji Nocy Muzeów, przygotowując dla zwiedzających specjalne strefy PZU, promujące w niestandardowy sposób sztukę i kulturę.
 • Grupa PZU patronowała także obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a od 2015 roku jest również Mecenasem Muzeum Powstania Warszawskiego, wnosząc w ten sposób wkład w podtrzymywanie pamięci o tym szczególnym wydarzeniu w historii Polski.

Ochrona zdrowia

Inicjatywy związane z ochroną zdrowia podejmowane przez Fundacje PZU obejmują przede wszystkim:

 • Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego (pompy insulinowe, respiratory dla noworodków), sprzętu rehabilitacyjnego i we współfinansowaniu kosztów leczenia osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.
 • Współpraca z takimi organizacjami jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym.
 • PZU jest też sponsorem strategicznym Stowarzyszenia „Misie Ratują Dzieci”, oferującym kompleksową opiekę rehabilitacyjno-psychologiczną dla dzieci w Ośrodku Terapeutycznym w Dźwirzynie k/Kołobrzegu. Dom Misia Ratownika gwarantuje nieodpłatnie profesjonalną opiekę terapeutyczną, a także zapewnia wszelkie udogodnienia niezbędne do prawidłowego przebiegu terapii podczas turnusów terapeutycznych.

Nagrody i wyróżnieniaW 2015 roku kampania społeczna „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” otrzymała aż 5 nagród.

 • W 2015 roku kampania społeczna „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” otrzymała 5 nagród (m.in. 3 wyróżnienia od Klubu Twórców Reklamy oraz Platinium Magellan Award - 2 miejsce w zestawieniu).
 • W badaniu Pracodawca Roku 2015 prowadzonym przez największe stowarzyszenie studenckie w Polsce – AIESEC PZU zajął 6. miejsce w kategorii najbardziej pożądanych pracodawców.
 • W 2015 roku ubezpieczyciele należący do Grupy PZU, działający na Litwie i Łotwie - BALTA i Lietuvos Draudimas zdobyli tytuły “Najlepszych Pracodawców” w krajach bałtyckich.
 • Link4 zwyciężył w Konkursie Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015. To ogólnopolski program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej, jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi.
 • W rankingu Instytucja Roku 2015, opracowanym przez portal MojeBankowanie.pl, PZU zajął pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepsza jakość obsługi w placówce” oraz „Najlepsza jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu”.