2.2 Spółki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU Przedmiot działalności i adres strony internetowej
     31 grudnia 2015 31 grudnia 2014  
Jednostki objęte konsolidacją  
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.pl/
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA 1) Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2) Warszawa 20.11.2015 100,00% nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/
5 Lietuvos Draudimas AB 3) Wilno(Litwa) 31.10.2014 99,98% 99,98% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
7 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
8 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/
9 UAB DK PZU Lietuva 4) Wilno (Litwa) 26.04.2002 0,00% 99,88% Ubezpieczenia majątkowe.
10 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie. https://www.pzu.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku  
11 Alior Bank SA 5) Warszawa 18.12.2015 23,96% 6) nd. Usługi bankowe https://www.aliorbank.pl/
12 Alior Services sp. z o.o. 5) Warszawa 18.12.2015 23,96% nd. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
13 Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 5) Kraków 18.12.2015 23,96% nd. Obrót wierzytelnościami.
14 Alior Leasing sp. z o.o. 5) Wrocław 18.12.2015 23,96% nd. Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html
15 Meritum Services ICB SA 5) Gdańsk 18.12.2015 23,96% nd. Usługi informatyczne.
16 Money Makers SA 5) Warszawa 18.12.2015 14,49% 7) nd. Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. http://www.moneymakers.pl
17 New Commerce Services sp. z o.o. 5) Warszawa 18.12.2015 23,96% nd. Działalność pomocnicza.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki  
18 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu
19 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
20 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
21 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc
22 PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% Usługi finansowe.
23 PZU Finanse Sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
24 Tower Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% Pozostała działalność usługowa.
25 Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
26 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.pzu.pl/pzu-zdrowie
27 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/
28 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Włocławek 12.05.2014 100,00% 96,45% Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/
29 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 98,58% Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
30 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 01.12.2014 100,00% 98,82% Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/
31 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/
32 Rezo-Medica sp. z o.o. 8) Płock 23.04.2015 100,00% nd. Usługi medyczne. http://rezo-medica.pl/
33 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 8) Warszawa 08.09.2015 60,46% nd. Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/
34 Nasze-Zdrowie sp. z o.o. 8) Warszawa 26.08.2015 100,00% nd. Usługi medyczne. http://www.nasze-zdrowie.pl/
35 Medicus w Opolu sp. z o.o. 8) Opole 30.09.2015 100,00% nd. Usługi medyczne. http://medicus.opole.pl/
36 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
Jednostki objęte konsolidacją - pozostałe jednostki – ciąg dalszy  
37 Ipsilon Sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
38 PZU Asset Management SA Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
39 Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji Warszawa 13.08.2004 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
40 Omicron SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
41 Omicron Bis SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
42 Sigma BIS SA Warszawa 12.12.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
43 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Usługi assistance.
44 L4C sp. z o.o. Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura  
45 Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/
46 Armatoora SA Nisko 10.12.2008 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych.
47 Armaton SA 9) Kraków 10.02.2009 nd. 100,00% Wykorzystanie wolnych środków, inwestycje rozwojowe.
48 Aquaform SA 10) Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% nd. Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.
49 Aquaform Badprodukte GmbH 10) Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
50 Aquaform Ukraine ТОW 10) Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
51 Aquaform Romania SRL 10) Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
52 Morehome.pl sp. z o.o. 10) Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% nd. Sprzedaż detaliczna za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne  
53 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
54 PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. j.w.
55 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 11) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. j.w.
56 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 11) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
Jednostki objęte konsolidacją - fundusze inwestycyjne – ciąg dalszy  
57 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
58 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
59 PZU FIZ Surowcowy Warszawa 03.09.2015 nd. nd. j.w.
60 PZU Sejf+ Warszawa 30.09.2015 nd. nd. j.w.
61 PZU Dłużny Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 nd. nd. j.w.
62 PZU Akcji Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 nd. nd. j.w.
63 PZU Akcji Spółek Dywidendowych Warszawa 20.11.2006 nd. nd. j.w.
64 PZU FIO Gotówkowy Warszawa 01.07.2005 nd. nd. j.w.
65 PZU FIZ Akcji Focus Warszawa 10.12.2015 nd. nd. j.w.
Wspólne przedsięwzięcie w Grupie Kapitałowej Armatura  
66 Armatura Tower Sp. z o.o. Kraków 08.11.2013 50,00% 50,00% Realizacja projektów budowlanych.
Jednostki stowarzyszone
67 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń.
68 EMC Instytut Medyczny SA 12) Wrocław 18.06.2013 28,31% 13) 28,58% 13) Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.

1) Informacje o nabyciu Link4 zaprezentowano w punkcie 2.4.6.2.
2) Informacje o utworzeniu TUW PZUW zaprezentowano w punkcie 2.4.2.
3) Informacje o nabyciu Lietuvos Draudimas AB zaprezentowano w punkcie 2.4.6.3.
4) Informacje o zbyciu PZU Lietuva zaprezentowano w punkcie 2.4.1.
5) Informacje o nabyciu Alior Banku SA wraz z jednostkami powiązanymi zaprezentowano w punkcie 2.4.6.1.
6) Udział Grupy PZU w kapitale zakładowym Alior Banku i głosach na Walnym Zgromadzeniu określony na podstawie liczby akcji znajdujących się w posiadaniu PZU (I i II transza akcji nabytych w transakcji opisanej w punkcie 2.4.6.1), PZU Życie oraz konsolidowanych funduszy inwestycyjnych. Wartość nie uwzględnia akcji nabytych przez PZU w ramach III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.6.1.
7) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 60,49%. W konsekwencji Zarząd PZU uznał, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę.
8) Informacje o nabyciu Rezo-Medica sp. z o.o., Centrum Medycznego Gamma sp. z o.o., Nasze-Zdrowie sp. z o.o. oraz spółki Medicus w Opolu sp. z o.o. zaprezentowano w punkcie 2.4.6.5.
9) Informacje o połączeniu spółek w Grupie Armatura zaprezentowano w punkcie 2.4.5.
10) Informacje o nabyciu Aquaform SA wraz z jednostkami powiązanymi zaprezentowano w punkcie 2.4.6.4.
11) Na 31 grudnia 2015 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 24 i 11 (31 grudnia 2014 roku: 39 i 13). Zmniejszenie liczby spółek wynikało z reorganizacji i uproszczenia struktur operacyjnych, a nie ograniczenia działalności.
12) Informacje o zmianie zaangażowania w EMC Instytut Medyczny SA przedstawiono w punkcie 2.4.4.
13) % głosów posiadanych przez PZU różni się od % kapitału akcyjnego i na 31 grudnia 2015 roku wynosił 25,44% (na 31 grudnia 2014 roku: 25,41%). Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu.

Na 31 grudnia 2015 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.