Zarządzenie kapitałem

Wysokie wskaźniki wypłacalności stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

Do końca 2015 roku obowiązywał w Polsce tzw. system Solvency I. Poniżej zaprezentowano wyniki za ostatnie 5 lat dla Grupy PZU, PZU i PZU Życie.

Również do końca 2015 roku spółki ubezpieczeniowe były zobowiązane do utrzymania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powyżej wymaganego poziomu. Na koniec 2015 roku wskaźnik pokrycia rezerw aktywami wynosił: 110,5% dla PZU i 114,6% dla PZU Życie.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowy system dotyczący wymogów kapitałowych. Zobacz więcej: Regulacje dotyczące rynku ubezpieczeń i rynków finansowych w Polsce

Wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 296,1%1. Tak wysokie wskaźniki stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

1 Dane nieaudytowane

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi20152014201320122011
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w Grupie PZU 281,50% 291,20% 351,80% 405,80% 352,90%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU 550,40% 585,90% 697,70% 815,30% 686,60%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU Życie 206,20% 224,10% 235,50% 376,00% 332,50%