Obszary działalności

Tradycje marki PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe. Obecnie Grupa PZU jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń oraz jedną z czołowych firm ubezpieczeniowo–inwestycyjnych w Europie. Działalność Grupy jest skoncentrowana w 3 obszarach: Ubezpieczeniach, Inwestycjach i Zdrowiu.


Zapewniamy spokój z myślą o przyszłości. 

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Działalność Grupy PZU skoncentrowana jest na 3 obszarach:

obszary_dzialalnosci.png

Ubezpieczenia - Grupa PZU oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Przypis składki brutto za 2015 rok osiągnął rekordową wartość 18,4 mld zł. Liderami rynku ubezpieczeniowego w Polsce są PZU i PZU Życie. Grupa jest także liderem w krajach bałtyckich oraz ważnym graczem na Ukrainie - łączny przypis składek zgromadzonych na tych rynkach stanowił w 2015 roku 7,4% składki przypisanej brutto Grupy. Od lat ubezpieczenia stanowią najważniejszy element działalności Grupy, reprezentując ponad 90% zysków.

Inwestycje – PZU jest największą firmą zarządzającą aktywami na rynku polskim. Na koniec 2015 roku aktywa klientów zewnętrznych w zarządzaniu TFI PZU oraz PTE PZU wynosiły 25,3 mld zł. PZU jest także niekwestionowanym liderem rynku w zakresie pracowniczych programów emertytalnych – zarządza 509 PPE, o łącznych aktywach przekraczających 4,6 mld zł. Wysokie kompetencje skoncentrowane w ramach TFI PZU i PTE PZU dają możliwość pozyskania z rynku istotnych aktywów zarówno inwestorów indywidulanych jak i instytucjonalnych. Działania segmentu Inwestycje koncentrują się na wykorzystaniu szerokich doświadczeń i umiejętności w zarządzaniu aktywami, oferowaniu – obok tradycyjnych zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych (akcji, mieszanych, stabilnego wzrostu, dłużnych itp.) – także bardziej niszowych funduszy w rodzaju PZU Energia Medycyna Ekologia, FIZ Akord, FIZ Dynamiczny, czyli funduszy, które działając w konkretnym segmencie rynku starają się wypracować ponadprzeciętne zyski z zarządzania, nie skorelowane ze zmianami indeksów rynkowych (tzw. fundusze absolutnej stopy zwrotu).

Składka przypisana brutto (w mln zł)

Składka przypisana brutto (%)

Zdrowie – od 2014 roku rozwijając segment ubezpieczeń zdrowotnych i usługi opieki medycznej PZU współpracuje z 1 580 placówkami opieki zdrowotnej (przychodniami, poradniami,szpitalami). Grupa rozbudowuje jednocześnie portfel własnych placówek medycznych.

Grupa PZU zamierza stać się zintegrowanym operatorem opieki koordynowanej poprzez zbudowanie kompleksowej oferty produktowej, stworzenie sieci własnych placówek medycznych, uzupełnionej o ogólnopolską sieć zewnętrzną oraz zapewnienie unikalnego i przyjaznego dla klienta modelu obsługi i organizacji wizyt.

Działania podejmowane w ramach obszaru Zdrowie wykorzystują długoletnie doświadczenie PZU w polisach medycznych. Ideą ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych PZU jest zapewnienie świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych, posiadających wykwalifikowany personel oraz wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny. Oferta PZU pozwala pacjentom już obecnie skorzystać z opieki medycznej w całym zakresie potrzeb – od diagnostyki, przez leczenie, do rehabilitacji. Działania prowadzone w tym segmencie będą sukcesywnie zwiększać liczbę placówek medycznych, z których mogą korzystać klienci Grupy. Oferując pacjentom możliwość skorzystania z usług medycznych, PZU jest jednocześnie gwarantem wysokiej jakości tych usług.