30. Szacowane regresy i odzyski

Szacowane regresy, odzyski i dotacje 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Szacowane regresy 110 340 123 617
Szacowane odzyski 3 889 3 645
Razem 114 229 127 262
 
Szacowane regresy, odzyski i dotacje 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 48 983 57 162
Długoterminowe 65 246 70 100
Razem 114 229 127 262

Szacowane regresy i odzyski klasyfikuje się jako długoterminowe, jeżeli przewiduje się, że związane z nimi przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.