Cenimy naszych ludzi

PZU przykłada bardzo dużą wagę do tego, aby środowisko, w którym działają jego pracownicy, pomagało znajdować i umacniać ich motywację, a przez to podnosić wartość wykonywanej przez nich pracy i osiągać najwyższą efektywność. PZU bierze udział w szeregu inicjatywach angażujących pracowników w wolontariat i wspieranie społeczności lokalnych i organizacji.

Motywujące środowisko pracy


Trzeba tworzyć ciekawe środowisko, w którym ludzie interesują się historią, którą tworzą - Carlos Goshn. CEO Renault/Nissan.
Efektywny i zmotywowany zespół jest w PZU najważniejszym elementem realizacji celów strategicznych. Konsekwentne wzmacnianie kapitału intelektualnego i socjalnego, poprzez rozwój talentów pracowników Grupy, wpływa bezpośrednio na podnoszenie głównych wskaźników efektywności i jest jednym z kluczowych warunków dla zapewnienia przyszłego wzrostu wartości Grupy PZU.

Polityka równych szans

Zgodnie z Dobrymi Praktykami w PZU każdy pracownik ma równe szanse. Na tej zasadzie opierają się nasze relacje. We wszystkich procesach – od rekrutacji, przez ocenę wyników, awans, rozwój zawodowy, aż po udział w szkoleniach. Pracownicy mają równe szanse i możliwości - płeć, wiek, stopień sprawności, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna ani charakter zatrudnienia nie mają tutaj znaczenia. Grupa PZU dokłada także wszelkich starań aby tworzyć odpowiednie środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzne szkolenia i możliwości rozwoju kariery są dostępne dla wszystkich. Podczas procesu rekrutacji rozpatrywane są wszystkie aplikacje, które spełniają wymagania i oczekiwania co do wiedzy, umiejętności i zdolności.

Zastosowanie tych zasad pozwala na jasne powiązanie efektywności z podwyżkami, ofertą rozwojową i awansami, a także wyposażyło menedżerów w narzędzia zarządzania motywacją pracowników. Co równie istotne każdy pracownik aktywnie uczestniczy w ocenie, ma możliwość wymiany opinii z przełożonym oraz bierze pełną odpowiedzialność za swój indywidualny rozwój.

Rozwój osobisty i zawodowy

Inicjatywy nakierowane na rozwój osobisty i możliwie najwyższą satysfakcję z pracy, wzmacniają motywację pracowników oraz tworzą fundament rynkowych sukcesów Grupy. W ramach wsparcia osobistego i zawodowego rozwoju pracowników w 2015 roku zorganizowanych i uruchomionych zostało wiele programów, które pomagały rozwijać zdolności w wymagających tego obszarach. Przykładem inicjatyw są program PLUS oraz programy adresowane do kadry menadżerskiej - Menadżer 2.0, Lider 2.0 i SmartUp. Szerzej w Zarządzanie kadrami.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowany pracownik PZU to taki, który myśli o celowości swoich działań, o ich konsekwencjach dla organizacji i jej klientów oraz o tym, co może zrobić, by wspólnie osiągnąć jeszcze większy sukces.

Wyniki ostatnich badań zaangażowania wśród pracowników Grupy PZU wykazały, że 91% zatrudnionych jest zadowolonych i bardzo zadowolonych ze swojej pracy. Od początku prowadzenia badania zarówno poziom satysfakcji pracowników jak i ich zaangażowania sukcesywnie wzrasta.
Wyniki ostatnich badań zaangażowania wśród pracowników Grupy PZU wykazały, że 91% zatrudnionych jest zadowolonych i bardzo zadowolonych ze swojej pracy. Od początku prowadzenia badania zarówno poziom satysfakcji pracowników jak i ich zaangażowania sukcesywnie wzrasta. W ramach badania pracownicy oceniali m.in. warunki pracy, przejrzystość procedur czy relacje z przełożonymi. W celu zapewnienia transparentności procesu badania wyniki były komunikowane wszystkim pracownikom. Na podstawie tych wyników pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi opracowali wiele pomysłów jak uczynić PZU jeszcze bardziej przyjaznym miejscem pracy. Jedną z inicjatyw było utworzenie Sport Team. Obecnie działa 11 sekcji Sport Teamu: biegowa, rowerowa, narciarska, squashowa, siatkarska, crossfit, piłkarska, żeglarska, koszykówki, tenisa stołowego, triathlonowa. Wszystkie sekcje zrzeszają prawie 800 osób – pracowników PZU. Reprezentacja PZU Sport Teamu regularnie zajmuje czołowe miejsca w amatorskich turniejach i imprezach otwartych jak i organizowanych dla pracowników różnych korporacji. Reprezentanci sekcji biegowej PZU zajęli między innymi 2 miejsce w PZU Maratonie Warszawskim (najszybsza firma).

Wolontariat pracowniczy

Grupa PZU zachęca swoich pracowników do aktywnego wolontariatu i wspierania otaczających ją społeczności lokalnych i organizacji. Wolontariat pomaga budować trwałe i wieloletnie relacje, które pozytywnie oddziałują na wszystkie struktury Grupy.

W 2015 roku pracownicy PZU wzięli udział w kilkudziesięciu projektach Wolontariatu Pracowniczego. Tylko w ramach inicjatywy „Wolontariat to radość działania” uruchomionych zostało w edycji wiosennej 27, a w edycji jesiennej 29 różnego rodzaju projektów. W ramach inicjatyw wolontariatu pracownicy PZU przepracowali ponad 10 tys. godzin.

Do najważniejszych projektów wolontariatu pracowniczego należały:

  • Wolontariat to radość działania – konkurs dla pracowników oraz agentów PZU. W ramach konkursu można zdobyć grant w wysokości 5 tys. zł z przeznaczeniem na dowolnie wybrany szlachetny cel;
  • „Lekcja z Prezesem” - Koalicja Prezesi – Wolontariusze – wolontariat kompetencji, w którym członkowie zarządów spółek naszej Grupy spotykają się z uczniami w ich szkołach i opowiadają im o swoich doświadczeniach oraz motywują ich do rozwijania swoich pasji;
  • Zwolnieni z teorii – pierwszy konkurs w Polsce, w którym uczniowie nie chwalą się swoją szkolną wiedzą, tylko praktycznymi umiejętnościami. Nie rywalizują w testach i esejach, ale w projektach społecznych;
  • Szlachetna paczka – Fundacja PZU jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 2013 roku. Obydwie organizacje połączyła idea mądrego pomagania, która poza doraźną pomocą, oferuje systemowe rozwiązania pozwalające na długofalowość działań i zapewniające ich trwałe efekty. W 2015 roku 76 liderów PZU zgromadziło wokół siebie 2 537 osób, które przygotowały pomoc o wartości ok. 160 000 złotych dla 82 rodzin.

konkurs_wart_3.png

Zasady etyki

Nieodzowną częścią działalności Grupy i fundamentem jej zrównoważonego rozwoju są przyjęte w PZU zasady etyki. Dążeniem firmy jest by były one odzwierciedlone we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników Grupy. Z jednej strony, Zasady zawarte są w formalnych dokumentach takich jak Dobre Praktyki w PZU i Nowa Polityka Bezpieczeństwa. Z drugiej, stanowią podstawę Wartości, którymi pracownicy Grupy kierują się we wszystkich działaniach. Zasady te to:

  • mądrość;
  • prostota;
  • wyobraźnia.