47.1 Zobowiązania podporządkowane

Całość salda zobowiązań podporządkowanych dotyczy zobowiązań zaciągniętych przez Alior Bank.

  Wartość nominalna Oprocentowanie Data emisji / otrzymania pożyczki Data wykupu / spłaty pożyczki
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych        
Pożyczka podporządkowana (w tys. euro) 10 000 EURIBOR 3M 12 października 2011 12 października 2019
Obligacje serii F (w tys. zł) 321 700 WIBOR 6M 26 września 2014 26 września 2024
Obligacje serii G (w tys. zł) 192 950 WIBOR 6M 31 marca 2015 31 marca 2021
Obligacje serii I oraz I1 (w tys. zł) 183 350 WIBOR 6M 4 grudnia 2015 6 grudnia 2021
Obligacje Meritum Bank (w tys. zł) 67 200 WIBOR 6M 29 kwietnia 2013 29 kwietnia 2021
Obligacje Meritum Bank (w tys. zł) 80 000 WIBOR 6M 21 października 2014 21 października 2022
 
Zobowiązania podporządkowane, wartość bilansowa  31 grudnia 2015
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych 758 560
Pożyczka podporządkowana 42 818
Obligacje serii F 224 633
Obligacje serii G 195 555
Obligacje serii I 114 145
Obligacje serii I1 33 482
Obligacje Meritum Bank 147 927
Zobowiązania podporządkowane 758 560

Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do zaprezentowanej powyżej wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.