List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

supervisory_board_president_photo3.png

rok 2015 upłynął pod znakiem zmiennych czynników zewnętrznych warunkujących działalność Grupy PZU. Był to dobry czas dla polskiej gospodarki, ale warunki do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego nie były już tak korzystne. Ubezpieczyciele musieli brać pod uwagę m.in. niskie stopy procentowe, trudną sytuację na rynku kapitałowym, a także zmiany regulacyjne w kraju i Unii Europejskiej.

Wszystko to nie zagroziło jednak PZU w utrzymaniu pozycji lidera polskiego rynku ubezpieczeń. Dzięki ostatnim akwizycjom (zakup spółek z Grupy RSA, m.in. Lietuvos Draudimas i AAS Balta) Grupa umocniła się także w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś śmiało możemy stwierdzić, że PZU należy do największych i najbardziej dynamicznych instytucji finansowych w regionie.

Przez cały 2015 rok trwały prace nad nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z implementacją Solvency II. Wiemy już, że pozycja kapitałowa PZU po wprowadzeniu unijnej dyrektywy pozostanie bardzo silna. Wskaźniki oszacowane na koniec III kwartału 2015r. przewyższają blisko trzykrotnie wymogi kapitałowe. Stawia to PZU w czołówce europejskich ubezpieczycieli. 

W 2015 roku popyt na usługi ubezpieczeniowe utrzymał się, ale osiągnięcie zadowalających zysków utrudniała wyższa szkodowość w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie oraz niska rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rywalizacja cenowa na rynku trwa już od dłuższego czasu i w ubiegłym roku stała się przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego. W jednym ze swoich listów otwartych Komisja zaleciła przegląd rentowności podmiotom ubezpieczeniowym. W konsekwencji należy liczyć się z koniecznością podniesienia przez rynek składek na podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne (OC). Wdrożenie instrukcji KNF przez ubezpieczycieli powinno jednak przełożyć się w przyszłości na poprawę rentowności w tym segmencie.

Z punktu widzenia zakładów ubezpieczeniowych istotna była także inna rekomendacja KNF dotycząca likwidacji szkód. Komisja zwróciła uwagę na prowadzenie rzetelnej wyceny oraz używanie oryginalnych części zamiennych, co z kolei może spowodować podwyższanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Po ubiegłorocznych wysokich zyskach na działalności inwestycyjnej, Grupa pozostawała pod silną presją na równie wysoki wynik. Niestety wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych uniemożliwił osiągnięcie równie imponujących rezultatów. Skutkiem tego wynik netto na działalności inwestycyjnej był w 2015 roku niższy o blisko 34,3%. W dużej mierze przełożyło się to na całościowy wynik Grupy.

Dobrą wiadomością jest natomiast kolejny rekord w zebranej składce brutto. W 2015 roku Grupa PZU sprzedała ubezpieczenia za równowartość blisko 18,4 mld złotych. To aż 8,7% więcej niż w roku 2014. Największy udział w tym sukcesie mają ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia komunikacyjne, w szczególności OC. 

Rok 2015 zamykamy z ambicją poprawienia w przyszłości wskaźników negatywnie przekładających się na wynik Grupy. W nadchodzących miesiącach czeka nas obserwacja trendów w ogólnoświatowej i lokalnej gospodarce. Aktualne prognozy mówią o utrzymaniu się wysokiej zmienności cen na światowych rynkach finansowych – co z kolei może wpłynąć negatywnie na dochody z lokat. W kraju ważna będzie kondycja polskiej waluty, ponieważ od niej zależą wahania kosztów części zamiennych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ostateczny wynik operacyjny Grupy będzie także uwarunkowany wysokością wprowadzonego w styczniu 2016 r. podatku od aktywów instytucji finansowych. 

Dziękuję wszystkim pracownikom PZU za ubiegłoroczny wkład w budowanie wartości firmy. Jednocześnie życzę powodzenia nowemu zarządowi spółki. Głęboko wierzę, że Grupę PZU czekają kolejne udane lata.

Z poważaniem,

podpis_przewodniczacego.png

Paweł Kaczmarek

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU