Mapa Akcjonariuszy

Ameryka Północna

5,5 mln akcji

(6% udziału w kapitale)

Europa

inwestorzy instytucjonalni bez SP

39 mln akcji (45% udziału w kapitale)

Azja

4,3 mln akcji

(5% udziału w kapitale)

Australia i Nowa Zelandia

0,3 mln akcji

(0,3% udziału w kapitale)

96%

USA

4%

Kanada

62%

Polska inw. inst. bez SP

9,5%

Luksemburg

7,7%

Wlk. Brytania

6,2%

Irlandia

3,1%

Holandia

3,1%

Norwegia

2,5%

Malta

0,9%

Francja

0,9%

Niemcy

0,7%

Węgry

0,4%

Czechy

0,4%

Szwecja

0,4%

Szwajcaria

2,1%

Reszta

33,5%

Singapur

20,8%

Arabia Saudyjska

13,3%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

10,2%

Chiny

7,5%

Kuweit

5,6%

Japonia

4,2%

Korea

3,3%

Hong Kong

0,7%

Brunei

0,5%

Oman

0,5%

Tajwan