PZU RAPORT
ROCZNY 2015

Zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa


Zobacz wideo z wynikami
List

Prezes Zarządu

Naszym głównym zadaniem powinno być oferowanie klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ich przyszłość, zdrowie oraz majątek.

Zobacz wideo Czytaj więcej
List

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rok 2015 był dobrym okresem dla polskiej gospodarki, ale warunki do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego nie były już tak korzystne. Zamykamy go z ambicją poprawienia w przyszłości wskaźników negatywnie przekładających się na wynik Grupy.

Czytaj więcej

CSR

Czytaj więcej

Odpowiadamy na potrzeby

Cenimy naszych ludzi

Wspieramy społeczeństwo

Dbamy o środowisko naturalne

Mapa Akcjonariuszy

Czytaj więcej
  • > 10 000 000 akcji
  • 5 000 000-10 000 000 akcji
  • 1 000 000-5 000 000 akcji
  • 500 000-1 000 000 akcji
  • 250 000-500 000 akcji
  • < 250 000 akcji
0 mld zł
Zysk netto w 2015
0%
Zwrot z kapitału w 2015 roku
0%
COR (wskaźnik mieszany ubezpieczeń majątkowych)
0 mld zł
Składka przypisana brutto

Wyniki finansowe

W 2015 roku osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 2,3 mld zł oraz zwrot z kapitału wynoszący 18,0% . Dążymy do wzmocnienia rentowności podstawowej działalności operacyjnej, utrzymania pozycji lidera oraz dalszej ekspansji w Polsce i regionie CEE.

Zakłady ubezpieczeń na życie - udział w regularnej składce przypisanej brutto w 2015 roku (w %)

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - udział w regularnej składce przypisanej brutto w 2015 roku (w %)

Notowania

Zobacz pełna wersję wykresu